N°BCE ou identifiant: 0451615568   |  RPM Bruxelles (Molenbeek)  |   N°Agrément COCOM: CSAD/GAD/005

Wie we zijn

Fami-Home werd als VZW opgericht in 1993 en door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie erkend als dienst begeleid wonen in het kader van hulpverlening aan thuislozen. Sinds 2009 is Fami-Home eveneens erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als vereniging voor integratie via huisvesting.

Wat is een dienst begeleid wonen?

“De diensten voor psychosociale, budgettaire of administratieve begeleiding bieden hulp en begeleiding aan huis van maatschappelijk kwetsbare personen. Het doel is deze personen de mogelijkheid te bieden zelfstandig te wonen en een eigen woning te behouden.”(Ordonnantie GCC, Belgisch Staatsblad 22 27/11/2002)

Onze dienst is bijzonder in die zin dat hij een nabije begeleiding biedt, in de thuiscontext, met een bijzondere aandacht voor de psychosociale en administratieve moeilijkheden die deze mensen ervaren.

De begeleiding kan er uit bestaan van personen daadwerkelijk ter plaatse te vergezellen bij de (administratieve)stappen die ze ondernemen. We begeleiden mensen, naar gelang hun wensen, bij alle mogelijke problemen (Juridische procedures, kinderplaatsing, familiale en sociale relatieproblemen, gezondheidsproblemen,  verslavingsproblemen,  aanpassingsproblemen omwille van het ontbreken van ankerpunten, structuur of beperkte taalvaardigheden,… ). Bijna altijd verlenen we een luisterend oor en morele ondersteuning.

 

Bij conflicten tussen huurder en eigenaar, treden we op als bemiddelaar om betrokkenen tot een gemeenschappelijke oplossing te bewegen, maar vooral om te vermijden dat de situatie ontspoort en leidt tot het verlies van de huisvesting.

 

Daarnaast heroriënteren we meer specifieke vragen, die niet binnen onze competentie vallen (juridische dienst, medische problemen, psychologische problemen, schuldbemiddeling, bewind voering,…)

Ten slotte begeleiden we personen bij alle moeilijkheden die van ver of nabij gelinkt zijn aan het beheer van hun huisvesting (budgetbegeleiding met bijzondere aandacht voor het betalen van huishuur, hulp en raad m.b.t. het onderhoud van de woning, het inschakelen van huishoudelijke hulp wanneer nodig, hulp en raad bij de aanschaf van huishoudelijke zaken, sensibiliseren m.b.t. hygiënische leefomstandigheden en energie- zuinig leven…). Onze budgetbegeleiding beperkt zich echter tot het analyseren van- en adviseren bij- de financiële situatie. Wij fungeren in deze dus eerder als raadgevers dan als beheerder van de inkomsten van onze gebruikers.

Onze dienst begeleid wonen blijkt inmiddels een onmisbaar instrument op vlak van preventie binnen de sector van de thuislozenzorg.  Voor wie toch op een bepaald moment zijn huisvesting verloor, en sinds kort of lang zonder woning zit, ontwikkelen- en realiseren we meerdere ‘solidaire woningen’, waarover meer onder de rubriek met dezelfde naam.