N°BCE ou identifiant: 0451615568   |  RPM Bruxelles (Molenbeek)  |   N°Agrément COCOM: CSAD/GAD/005

Een gift schenken

Wenst u een bijdrage te leveren in de hulp aan de meest kwetsbaren?

 

U kunt uw gift aan Fami-Home schenken. Wij zijn door het Ministerie van Financiën erkend als vereniging die recht geeft op een fiscale aftrek voor elke gift vanaf 40euro/jaar.*

 

Elke euro telt om onze missie te volbrengen…

U bent vrij om te schenken wat u wil, hou er wel rekening mee dat giften pas fiscaal aftrekbaar zijn vanaf 40 euro per jaar.

Rekeningnummer van Fami-Home:

IBAN BE25 3101 0384 7882

Vermelding:

Het volstaat om ‘gift’ te vermelden.

Of via de knop ‘Doneren’ op onze Facebook- pagina

 

Inschrijven als potentiële schenker via ons contactformulier of telefonisch op 02/512.06.73

*Wanneer het jaarlijks bedrag van uw giften meer is- of gelijk aan-40 euro, ontvangt u automatisch een fiscaal attest in de loop van de maand maart van het jaar volgend op uw gift.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer:
In gevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), informeren we u dat, in geval u een storting doet, uw gegevens worden geregistreerd in een beveiligd informaticabestand. Dit bestand is exclusief eigendom van Fami-Home vzw. Uw gegevens zullen dus nooit aan anderen doorgegeven worden dan het Ministerie van Financiën in het kader van de aflevering van het fiscaal attest. U kunt op elk ogenblik toegang krijgen tot de gegevens die u betreffen, ze aanpassen of verwijderen, door contact te nemen met het secretariaat, hetzij telefonisch 02/512.06.73, of per mail aan secretariat@famihome.be